Catalogus 2017

iLight - LED

 

Het is met groot genoegen dat wij u de catalogus iLight-LED 2016-2017 voorstellen. Al onze producten voldoen aan de Europese normen. De inlichtingen opgenomen in deze catalogus zijn louter informatief. De vennootschap EDS behoudt zich de rechten om de kenmerken van zijn producten te wijzigen of om de commercialisering ervan stop te zetten zonder voorafgaande verwittiging.

De vermelde prijzen zijn indicatief. De BTW en de recycleertaxen zijn niet inbegrepen. De vennootschap EDS behoudt zich het recht om deze op elk moment aan te passen bij een belangrijke verhoging van zijn grondstoffen. Onze klanten zullen uiterlijk twee maand op voorhand van een eventuele prijsverhoging worden verwittigd. De algemene verkoopvoorwaarden van de vennootschap EDS blijven behouden.

 

Catalogus 2017